Wie zijn wij?   |   Renée Beer   |   Carlijn de Roos


Wie zijn wij?
EMDR Kind en Jeugd is een samenwerkingsverband van twee kinder en jeugdpsychologen -psychotherapeuten.

Renée Beer: “EMDR is een behandelmethode die aanvankelijk voor volwassenen is ontwikkeld. Aandacht voor aanpassing van de behandeling voor kinderen was er in het begin nauwelijks. In 2000 zijn Carlijn en ik gestart met het bruikbaar maken van informatie voor kinder- en jeugd behandelaars. Zo hebben we het reguliere trainingsprogramma uitgebreid en speciaal trainingsmateriaal ontwikkeld”. “Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers zelf toegang krijgen tot informatie over EMDR”, vult Carlijn de Roos aan. “Dus hebben we voor elk van deze groepen een folder geschreven, die in allerlei talen is vertaald.”