Algemeen

EMDR Kind en Jeugd organiseert trainingen voor behandelaars om EMDR te leren toepassen bij kinderen en jeugdigen.
U komt voor deze training in aanmerking als u in uw opleiding een kinder- en jeugdroute heeft gevolgd en als u werkzaam bent met:
kinderen en jeugdigen tot 18 jaar
zwakbegaafde volwassenen die verstandelijk functioneren op
   een leeftijd van 18 jaar of jonger
zowel (normaal begaafde) volwassenen als kinderen en jeugdigen

Indien u werkt met zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen, komt deze training voor u in aanmerking als U een kinder- en jeugd vooropleiding heeft en het accent in uw werkzaamheden ligt bij kinderen en/of jeugdigen. Voor behandeling van volwassenen met EMDR bestaat er een apart opleidingstraject. Zie www.emdropleiding.nl. Bij vragen welke opleiding voor u het meest geschikt is, kunt u overleggen via info@emdrkindenjeugd.nl

Doelgroep
De trainingen van EMDR kind en jeugd zijn gericht op behandelaars binnen de GGZ die een universitaire studie psychologie, psychiatrie of pedagogiek hebben gevolgd, toegespitst op kinderen en jeugdigen (of een gelijkwaardige opleiding), en daarna een of meer van de volgende registraties hebben behaald:
gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog (BIG)
orthopedagoog-generalist (NVO)
psychotherapeut (BIG)
(kinder- en jeugd)psychiater (BIG)
gedragstherapeut (lid VGCt)
eerstelijnspsycholoog (NIP)
kinder-& jeugdpsycholoog (NIP)
Therapeuten die in opleiding zijn voor een van deze registraties komen ook in aanmerking. Alleen voor kinder-& jeugdpsycholoog (NIP) geldt dat de registratie al moet zijn behaald.

Voor meer informatie over de gehele opleidingsroute tot aan het lidmaatschap van de vereniging: klik hier voor de verenigingsfolder.